Klubnyheder

Status på Corona og medlemsgodtgørelse.

5. juni 2020, 21.31

Dagligdagen i ASA-Fodbold er så småt begyndt at ligne det normale – en masse glade børn, unge, seniorer og oldboys på anlægget på forskellige tidspunkter med grin, snak og masser af fysik om end med begrænset kontakt lidt endnu. Vi har manglet kampene, men glæden ved at kunne spille fodbold i små hold på to mål som en del af træningen er ikke til at tage fejl af


Vi er kommet relativt godt gennem Coronakrisen i Danmark og heldigvis for det – og med udsigten til måske at kunne spille lidt træningskampe op mod sommerferien og igangsætte ny ordinær turnering fra starten af august – er der meget godt at se frem til også i ASA-Fodbold.


I bestyrelsen glæder vi os over, at vores medlemmer i meget stort antal både har betalt kontingent og fastholdt medlemskabet af vores forening – et helt afgørende punkt, når det gælder om at komme videre med en god og økonomisk sund forening efter sommerferien og til næste år. Vi kan sagtens forstå den frustration, der er forbundet med en længere periode med nedlukning af den sport og det klubliv, vi alle holder af. Men I har taget det pænt og humøret er igen kommet op i omdrejninger i ASA-Fodbold.


Bestyrelsen har også i den anledning drøftet, hvordan vi på en god og rimelig måde kan imødekomme den store loyalitet, I medlemmer har udvist overfor ASA gennem de sidste par måneder. Nogle få har spurgt til muligheden for kontingentreduktion og lignende. Den mulighed har også været overvejet, men opgivet af både administrative grunde og af den grund, at ASA-Fodbold er under et vist pres for i lighed med andre af byens store klubber at undlade kontingentreduktioner – med opbakning fra både DGI og DBU.


Vi kan ikke gøre alt op i penge til sidste krone, men en del penge har vi da sparet på især fravær af dommerregninger. Bestyrelsen har derfor besluttet, at alle ASA-Fodbolds betalende medlemmer pr. 2. juni 2020 kompenseres for forårets nedlukning ved, at I får muligheden for at få udleveret et spillesæt – spilletrøje, shorts og et par fodboldstrømper - til brug under træning eller i fritiden. Den praktiske organisering med bestilling har vi ikke helt på plads endnu, men bliver formentlig organiseret gennem jeres trænere. Vi håber at spillesættet må blive slidt godt og grundigt gennem efterårets træning, og hvem ved, måske ind i 2021.


 På vegne af ASA-Fodbold

Niels Jørgen Pedersen

Formand

Klubnyheder