Klubnyheder

Referat fra generalforsamling i Hovedforeningen ASA 11. april 2018

27. april 2018, 12.56


Referat fra generalforsamling i Hovedforeningen  ASA 11. april 2018

 

Tilstede: Lisbeth Christensen, Jesper Bach, Niels Jørgen Pedersen, Steen Hansen, Bente Wenborg, Anders Pilegaard Hansen og Camilla Lindbjerg.

 

Formandens beretning indeholdt ikke de store nyheder, da der ikke har været den store aktivitet.

 

Afdelingsformændenes beretning,

Håndbold havde sidste kamp den 8. april. Ingen op/nedrykninger i denne sæson. Økonomien er god.

Der er generalforsamling den 14. april, hvor håndbold skal finde ny formand.

 

Fodbold er i rimelig gænge. Herresiden har lukket for tilgang, på damesiden er der lidt problemer med tilgangen.

 

På de 3 nederste damehold, som ligger i samme serie, vil vi tage et nyt initiativ til efteråret vi vil blande trupperne.

 

Ungdom, drenge, der har været lidt tvivl om vi skulle satse på elite eller bredde.

På pigesiden har der været noget sivning af medlemmer, men det er stabiliseret nu.

 

Vi har stor tillid til det nye ungdomsudvalg.

 

Vedr. planer om en ny hal på adressen, er AGF ikke vendt tilbage med en mulig informationsdato, Niels Jørgen rykker.

 

Bestyrelsens formand på valg, bestyrelsen ser det kommende år ud som følger:

Formand                    Camilla Lindberg

Næstformand            Steen Hansen

Kasserer                    Lisbeth Christensen

Suppleanter               Kristian Olesen

                                   Bente Wenborg

Revisor                      Jesper Bach

Revisorsuppl.             Anders Pilegaard Hansen

 

 

Referent   Kristian Olesen