Klubnyheder

Generalforsamling i ASA Fodbolds Kunstgræsanlæg Aps

9. februar 2018, 14.25

Hej alle!

I indkaldes hermed til generalforsamling i ASA Fodbolds Kunstgræsanlæg Aps d. 21. feb. kl. 18.30 i klublokalet. Som ønsket af medlemmerne på ASA Fodbolds ordinære generalforsamling primo november 2017, vil generalforsamlingen være åben for fodboldafdelingens medlemmer. Det skal bemærkes at kun medlemmer af ASA Fodbolds bestyrelse har stemmeret.

Efter generalforsamlingen afholdes ordinært lukket bestyrelsesmøde i ASA Fodbold.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Herunder opskrivning af selskabets værdi.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af medlemmer til direktionen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelle forslag fra direktion og anpartshavere.

 

Mange hilsner

Anders