Klubnyheder

Ordinær generalforsamling

2. januar 2018, 17.22


7. nov. 2017 kl. 18.30 i klublokalet (”Tutten”)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i IF ASA’s fodboldafdeling. Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.Valg af dirigent.

2.Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.

3.Afdelingsformandens beretning, der bl. a. skal omfatte motiverede arbejdsplaner for det kommende år.

4.Afdelingskassererens beretning.

a.Afdelingens regnskab.

b.Afdelingens budget.

c.Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.

d.Fastsættelse af kontingenternes størrelse.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af afdelingsbestyrelse.

a.Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.

b.Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.

c.Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, idet disse tal dog er afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).

d.Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.

e.Afstemning sker som nævnt under §4.5.8, idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de 2 andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.

7.Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.

8.Eventuelt.

Forslag til afdelingsgeneralforsamlingsvedtagelse skal indleveres skriftligt senest d. 2. nov. 2017 til Niels Jørgen Pedersen, Aalborggade 23, st.tv., 8000 Aarhus C.

Mailadresse niels-jorgen.pedersen@mail.dk

BESTYRELSEN